Loading...
Loading...

Vertrouwen – Klipperaak

De Vertrouwen is in 1910 voor de prijs van ƒ 4000,00 (€ 1815,00) gebouwd en was bedoeld voor de turfvaart van Drenthe over de Zuiderzee (IJsselmeer) naar Holland. Daarbij werd de turf zowel in het ruim als op het dek vervoerd.  In 1916 werd het schip verkocht en gebruikte de nieuwe eigenaar het vooral voor de schelpenvaart van de Waddenzee naar Holland. In 1931 wordt de Vertrouwen opnieuw verkocht en wordt het schip gebruikt voor het transport van allerhande goederen door heel Nederland, ondersteund door een opduwer. Door de jaren heen wordt het schip steeds verder afgetuigd en wordt er een motor in geplaatst waardoor het geen zeilschip meer is, maar een motorschip. Hoewel het schip in 1960 nog wordt verlengd, maakt ze in 1965 haar laatste vrachtreis en wordt ze uiteindelijk verkocht aan een particulier die het in gebruik neemt als woonschip. In de jaren die volgen wordt het schip ingekort naar de originele lengte en begint het schip weer langzaamaan opgebouwd te worden tot zeilschip. Vanaf 1990 wordt het schip grondig aangepakt en krijgt het een nieuwe mast, giek, gaffel en zeilen. Op dit moment maakt het schip diverse pleziertochten over de Nederlandse binnenwateren en Waddenzee.

 

The Vertrouwen (Faith) has been built in 1910 for the price of 4000.00 Dutch Guilders (€ 1815.00) and was meant to transport peat across the Zuiderzee from the province of Drenthe to Holland. The peat was transported below decks as well as on the deck. In 1916, the ship was sold and the new owner used the ship mainly for the transport of shells from the Waddenzee to Holland. The Vertrouwen was sold again in 1931 and from that moment the ship was used for the transport of different kinds of goods through the inland waterways of the Netherlands, supported by a small tugboat. Through the years thereafter, the ship has become more and more unrigged and eventually a motor has been placed, until it was a motor vessel instead of a a sailing vessel. Although the ship has been enlarged in 1960, it made her final trip as a transport vessel in 1965. Eventually the ship was sold to a private owner who started to use it as a house boat. In the years to come, the ship was shortened to the original length and she has been slowly converted into a sailing vessel again. From 1990 the transformation of the ship was expedited and was equipped with a new mast, boom, gaff and sails. Nowadays the ship is used for pleasure trips on the Dutch inland waterways and the Waddenzee.

Dit schip is privé-eigendom en niet vrij toegankelijk.

Technische Informatie

Type

Type: Klipperaak

Maten

Lengte x breedte: 22,73 x 4,60 meter

Werf

Werf: Hendrik Appelo, Zwartsluis

Laadvermogen

Laadvermogen: 106,72 ton

Bouwjaar

Bouwjaar: 1910

Motor

Motor: : Iveco 8061si05